Logo afišile

Korraldajad ja Partnerid peavad tagama Ticket Best Eesti reklaami ja/või kaubamärgi nime (logo) kõikidel Üritustega seotud trükistel, raadio, televisiooni või interneti reklaamis, mis kajastavad teabet Piletite müügi kohta. Juhul kui Korraldaja reklaamimisel määrab Ticket Best Eesti müügivõrgustikku laiemalt, siis peab sätestama "Ticket Best Eesti müügipunktides ja veebis www.ticketbest.ee".

 

Lae alla logo png formaadis

 

 

Lae alla logo png formaadis

 

Lae alla logo png formaadis