Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu

Tõnismägi 2, 15189, Tallinn


Eesti Rahvusraamatukogul on kaks ust - ühe neist leiab Tallinnast aadressilt Tõnismägi 2, teise, www.rahvusraamatukogu.ee, olete just avanud.

Need mõlemad on loodud toetamaks Rahvusraamatukogu ülesandeid, olla:

rahvusraamatukogu, mis kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Eestis ilmunud või Eestit puudutavad teavikud, registreerib kogu Eesti rahvusbibliograafia ja trükitoodangu statistika ning väljastab rahvusvahelisi standardnumbreid;

parlamendiraamatukogu, tagades Riigikogu jt. põhiseaduslike institutsioonide infoteeninduse;

teadusraamatukogu, et vahendada teadustööks vajalikku informatsiooni humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas;

raamatukogunduse arenduskeskus, koordineerides erialast standardimist, korraldades täiendõpet, osaledes terminoloogiatöös;

kultuurikeskus, mis kutsub vaatama näituseid ja teatrietendusi ning osalema üritustel.

Meie missioon on säilitada Eesti kultuuripärandit ning olla sillaks teadmiste ja inimeste vahel.

Meie visioon on olla uue põlvkonna raamatukogu Euroopa haridus- ja kultuurimaastikul.

 

Arvustused

Võite jätta siia oma arvustuse.
See aitab teisi vaatajaid kõige huvitavamate kontsertide ja etenduste valikul.
Lisada esimese arvustuse?

Meie sündmused lähipäevil

Populaarsed üritused