Paide Muusika- ja Teatrimaja

Paide Muusika- ja Teatrimaja

Pärnu 18, Paide, 72712 Järva maakond


Paides elavnes kultuuri- ja seltsielu ülemöödunud sajandil kui 1796. aastal asutati nn. kodanike klubi, mille juures alustasid tegevust meeskoor ja segakoor. Aegade jooksul tekkisid uued seltsid, laulu- ja pasunakoorid. Hoogustus laulupidude traditsioon. Paide  Kultuurikeskuse  eelkäijaks  võib  lugeda   1929.  aastal  tööd  alustanud  Paide Rahvamaja, mis ehitati Vabadussõja mälestusobjektina ja rahva  poolt annetatud rahade eest. Kuni 1983. aastani oli see maja kooskäimise ja seltsielu elamise kohaks  paljudele paidelastele ja järvalastele. 1944. aasta lõpust kuni 1950. aastani tegutses selles majas ka Narvast evakueeritud kutseline teater.

1987. aastal valmis Paides tänane kaasaegne ja avar kultuurimaja, mille projekteerimisel ja ehitamisel oli  silmas peetud kogu rajooni rahva huve. Asutuse ehitamist ja toimimist  finantseeris riik. Edasine elu kulg on jätnud asutuse Paide linna hallatavaks asutuseks koos sinna juurde kuuluvate kohustustega.

Paide Rajooni Kultuurimaja – Järvamaa Kultuurikeskus – Paide Kultuurikeskus. Nimi on olnud läbi aegade erinev aga sisu on olnud põhiliselt üks. Selles majas on tähistatud nii kohaliku elu kui ka maakonna ja vabariigi suursündmusi ja pidulikke hetki. See asutus on pakkunud isetegemis- ja loomisrõõmu nii suurtele kui ka väikestele paidelastele – siin on lauldud, tantsitud, mängitud pilli ja tehtud näitemängu. See maja on saanud omaseks ja meelepäraseks esinemispaigaks ka professionaalsetele teatritele ja kontsertorganisatsioonidele.

Aastatel  1988  –  1991  oli  kultuurikeskus  Paide  ajalooliste sündmuste  keskpunktis. Siin  toimusid  rahvarinde  ja   kodanike  komiteede  üritused. Kokkutulekuid korraldasid  küüditatud ja  represseeritud. Siin sündisid  ja  alustasid oma tegevust  Järvamaa  Kristlik  Keskus  ja  Paide  Uusapostlik  Kirik.  Viimase  kümne  aasta jooksul on kultuurikeskuses esinenud kogu Eesti ühiskondlik ja poliitiline eliit, alustades presidentidest ja lõpetades kodanikeühenduste erinevate vabariiklike suurkogunemistega.

Paide Kultuurikeskus on kahtlemata üks linna kasutatavamaid hooneid, mis teenindab inimesi 7 päeva  nädalas. Lisaks kultuurisündmustele tellitakse ruume tähtsündmusteks, õppepäevadeks ja konverentsideks. Majas toimib kino. 2009. aasta  9. aprillil sõlmiti ühiste kavatsuste leping Eesti Kontserdiga. 2010. aastal toimusid olulised struktuurimuudatused ning Paide Vallitorn muutus iseseisvaks struktuuriüksuseks, mille haldamiseks loodi eraldi sihtasutus Ajakeskus Wittenstein. Paide Linnavalitsuses loodi kõikide hallatavate asutuste haldusküsimustega tegelemiseks Sihtasutus Paide Haldus. Sellega seoses toimusid muudatused ka kultuurikeskuse struktuuris - kõik maja haldusülesanded on delegeeritud sihtasutusele Paide Haldus.

2010. aastal tehti eeltööd Paide Kontserdimaja arhitektuuri ideekonkursi väljakuulutamiseks. Allkirjastati Paide linna ja Eesti Kontserdi vahel esimene koostööleping. Hoones sees ehitati valgustatud galeriipinnad jalutuskoridoridesse. 2011. aasta maiks valmis koostöös Eesti kontserdiga ja RMKga Paide Kontserdimaja „Ideelahenduse arhitektuurivõistluse“ võistlustingimused. Võistlus jäi aga välja kuulutamata. Samal aastal sõlmiti Eesti Kontserdiga teine koostööleping. 2011. aastal toimus Paides ja Järvamaal nädalane Rahvusooper Estonia suurejooneline festival „Ooper ja ballett südames“. Mitmetesse kontsertidesse ja töötubadesse kaastati üle 3500 inimese. Enne festivali rekonstrueeriti Rahvusooper Estonia eestvedamisel, Paide linnavalitsuse ja kohalike ettevõtjate ning institutsioonide toel Paide Kultuurikeskuse lava ja orkestriauk.

2012. aasta lõpuks, maja 25. sünnipäevaks, said uue ilme publikuruumid - rekonstrueeriti suur saal ja kammersaal, uuendati suure saali toolid ning kogu majas vahetati vaipkate. Rekonstrueerimistööd teostati paljude linnakodanike, ettevõtjate, huviringide ja teiste organisatsioonide toel. Abikäe ulatas taas Rahvusooper Estonia, Kultuuriministeerium ja muidugi Paide Linnavalitsus.

Arvustused

Võite jätta siia oma arvustuse.
See aitab teisi vaatajaid kõige huvitavamate kontsertide ja etenduste valikul.
Lisada esimese arvustuse?

Meie sündmused lähipäevil

Kahjuks, lähitulevikus ei ole ühtegi üritust müügis, kuid need kindlasti lisanduvad hiljem...
Populaarsed üritused

Alice Imedemaal
22
november
19:00 R.
12 - 45
Kogupere
Osta pilet
Alice Imedemaal
23
november
17:00 L.
12 - 16
Kogupere
Osta pilet